Escoleta d'estiu

Cartell informació i inscripció escoleta d'estiu


Son Servera: nins i nines nascuts entre 2008 i 2012

Cala Millor: nins i nines nascuts entre 2004 (o que facin primària) i 2012

Preu: 140€ - 98 € per quinzena.

Servei complementari de 06:45 a 09:00 i de 14:00 a 15:15 h. Es realitzarà amb un mínim de nins.

Preu: 10 €

1r. Torn: de l'01 al 29 de juliol

2n. Torn: de l'01 al 31 d'agost

 • Inscripcions

Fins al 06 de juny, de 07.30 a 14.00 a les Escoles Velles

Matrícula on-line:

 • Informació important

Excepte si són familiars (fills, nets, nebots) cada persona podrà formalitzar un màxim de tres matrícules (família inclosa).

Recordau que les places són limitades. En cas d'excés de matrícula s'aplicaran els criteris de selecció següents:

   • 1. Estar empadronat al municipi de Son Servera.
   • 2. Ordre d'inscripció.
   • 3. Necessitats socioeducatives especials.

És important fer la inscripció en el termini de matrícula.

La matrícula no es considera formalitzada si no s'ha realitzat l'ingrés bancari.

D'acord amb les ordenances municipals, una vegada iniciada l'activitat no es podran fer devolucions de les quotes.

A efectes del nombre d'inscripció, només podem matricular-vos en l'horari previst.

Per motiu d'organització es podran fer variaciones en l'estructura de l'escoleta.

Si us podeus acollir a les bonifiaciones, pregam que ho comuniqueu e el moment de realitzar la matrícula:

   • 10 % si es matriculen dos germans (126 € cadascun; o 88,20 € quinzena cadascun)
   • 30 % si es matriculen tres germans (98 € cadascun; o 68,60 € quinzena cadascun)

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es