Accés a la seu electrònica

Camerfirma


La seu electrònica és la direcció electrònica de l'Ajuntament de Son Servera (https://sede.sonservera.es/portal/) mitjançant la qual els ciutadans i empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament de Son Servera.

En accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament pot mostrar-se una alerta de seguretat en el navegador. La seu electrònica és totalment segura i utilitza un certificat emés per Camerfirma, que garanteix l'autenticitat de les dades i continguts que es proporcionen.

Camerfirma ha realitzar una feina important per a que les seves claus siguin reconegudes pel major nombre de comunitats i aplicatius: Microsoft, Mozilla, SUN, Chrome, així com per organismes i institucions tant públiques com privades. No obstant, si el seu ordinador mostra aquesta alerta, pot obtenir més informació al respecte a la url:

http://www.camerfirma.com/area-de-usuario/descarga-de-claves-publicas/


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es