Son Servera

Tornar Escoltar

Becut vermell

Becut vermell


El becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus) és un coleòpter que s'alimenta d'algunes espècies de palmeres, principalment Phoenix canariensis i, en menor mesura, altres com P. dactylifera o Washingtonia robusta. El ritme d'expansió de la plaga s'ha accelerat a Mallorca i Eivissa, per la qual cosa és necessari aplicar determinades actuacions per combatre'n els focus.

És responsabilitat del propietari d'una palmera afectada mantenir en bon estat sanitari els seus jardins i aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que estableix la Resolució de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 12 de maig de 2010. Si no es compleixen les mesures fitosanitàries obligatòries s'aplicarà el règim sancionador que preveu el títol IV de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

Si sospitau de la presència de la plaga avisau la Direcció General de Medi Rural i Marí, al telèfon 971 17 61 00


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101