Son Servera

imagen

Tornar Escoltar

18. Taxa per paradetes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Son Servera

Se produjo un error al procesar su petición.