Son Servera

Tornar Escoltar

Animals recollits

Llistat d'animals recollits al municipi de Son Servera

A continuació es llisten els animals que han estat recolilts al municipi de Son Servera. Si és el propietari d'algun d'ells, posi's en contacte amb el departament de Medi Ambient de l'ajuntament de Son Servera.

Telèfon: 971 567 002 Ext.1040
Correu electrònic: mediambient@sonservera.es

D'acord amb la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà:

  • El termini per a recuperar un animal vagabund serà de quinze dies contats a partir de la seva recollida.
  • Els propietaris d'un animal abandonat haurà de ser avisat per l'Ajuntament i tindrà un termini de 8 dies per recollir-lo.
  • Els propietaris d'animals vagabunds i abandonats hauran d'abonar les despeses originades pel seu manteniment, d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.
  • Una vegada passats els terminis legals per a la seva recuperació, els animals podran ser cedits a tercers o bé sacrificats.

Darrera actualització: 03 de febrer de 2016

11 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101