Son Servera

Tornar Escoltar

Pacte dels Batles

Son Servera PAES


El "Pacte dels Batles" és el mecanisme per implicar totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures urgents en matèria d'energies renovables i estalvi energètic. Els ajuntaments signants assumeixen el compromís per a l'any 2020 de reduir en un 20 % els gasos d'efecte hivernacle respecte l'any 2005, augmentar un 20 % l'eficiència energètica i aconseguir que un 20 % de l'energia provingui de fonts renovables.

L'adhesió a aquesta iniciativa implica la redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) que definirà les actuacions municipals a desenvolupar per assolir els objectius establerts per a l'any 2020.

L'elaboració d'aquest Pla seguirà la metodologia establerta per la Unió europea i incorporarà un procés de participació i comunicació en àmbit del mateix Ajuntament i de la ciutadania en general. El projecte, que consta de diferents fases, s'inicia amb l'elaboració d'un inventari municipal de consums energètics i d'emissions de CO2, associades als principals sectors d'activitat. Aquesta fase també inclou la realització d'avaluacions energètiques als principals equipaments municipals: el poliesportiu, la policia local, els serveis socials, el centre d'informació juvenil, la casa consistorial, les escoles velles, el teatre i l'escoleta infantil de Cala Millor. Amb aquesta informació s'analitza la situació actual del municipi i es defineix l'estratègia d'actuació per reduir les emissions de CO2 per a l'any 2020.

El PAES inclou accions concretes municipals i de gestió de l'Ajuntament, en àmbits tan diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l'ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

El "Pacte dels Batles" compta amb el suport de la Direcció General d'Energia del Govern de les Illes Balears, que ha tret una línia de subvencions per a la realització de plans d'acció per a l'energia sostenible el 2011, de la qual l'Ajuntament de Son Servera és un dels beneficiaris.

Quins són els objectius?

  • Disposar d'una eina a nivell municipal que permeti superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions de CO2 del municipi com a mínim el 20%, mitjançant la implantació d'accions en favor de l'eficiència energètica i el foment de les fonts d'energies renovables.
  • Identificar el consum energètic i les emissions de CO2 globals associades del municipi, ordenades segons sectors d'activitat que les generen.
  • Conèixer l'aportació quantitativa al canvi climàtic de cada sector d'activitat on l'Ajuntament té competències.
  • Disposar d'un inventari de mesures a favor de l'eficiència energètica i promoció de les energies renovables.
  • Incrementar l'eficiència i coherència de l'acció municipal en matèria de mitigació del canvi climàtic, mitjançant la definició d'actuacions específiques.
  • Promoure la participació de tots els agents municipals implicats, inclosa la ciutadania, perquè participin en la definició i desenvolupament del PAES.

 

Web:

 Pacte dels Batles a Son Servera  

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Memòria PAES
Tipus d'arxiu:PDF

 
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101