Son Servera

Tornar Escoltar

Treball públic


La seu electrònica és la direcció electrònica de l'Ajuntament de Son Servera (https://sede.sonservera.es/portal//) mitjançant la qual els ciutadans i empreses poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Ajuntament de Son Servera.

En accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament pot aparèixer una alerta de seguretat al navegador. La seu electrònica és totalment segura i utilitzar un certificat emèr per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) que garanteix l'autenticitat de les dades i continguts que es proporcionen.

Per accedir a la seu electrònica sense que es mostri aquesta alerta només cal tenir instal·lats al navegador els següents certificats de seguretat de l'ACCV. Per instalar-se cadascun d'ells caldrà:

  • Escollir "Obrir" el fitxer.
  • Polsar sobre el botó "Instalar certificado..."
  • Polsar sobre el botó "Siguiente" de l'assistent
  • i "Finalizar" de la darrera pantalla.

Apareix llavors el missatge "La importación se completó correctamente".

FES CLICK AQUÍ PER ANAR A TREBALL PÚBLIC


 

 
 
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101